Namn LEJON LANCON SINISTRO
  Art. nr. 6002/S
  Vikt 350 kg
  Storlek 106 X 115 X 44
  Beskrivning
  Pris 11719 (SEK)
 
   
 
   
Alla produkter är frosttåliga gjorda av krossad carraramarmor, vilket gör dem lämpade för vårt klimat, men skålar i fontäner måste tömmas inför vintern där inte dräneringshål finns och täckas över.

Våra produkter finns att få antingen antikbehandlade eller vita. Vi reserverar oss för prisändringar orsakade av valutakursförändringar, devalveringar, momshöjningar eller liknande som ligger utanför vår kontroll.